Loading...

Polityka prywatności Perfect Contour

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest gabinet kosmetologii estetycznej Perfect Contour działający w ramach firmy CZARLI electric power.

 2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego administratora stron www pod adresem: kontakt@perfect-contour.pl

 3. Dane otrzymane od klienta/użytkownika/współpracownika/ jak i wszystkie inne dane podawane w czasie pozostają objęte tajemnicą i są przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z zasadami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych i prywatności. Działamy na podstawie Państwa zgody.

 4. Firma CZARLI electric power nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych innym podmiotom.

 5. Dane Państwa przechowujemy do czasu wycofania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem czasu przechowywania danych osobowych określonych w odrębnych przepisach.

 6. Mają Państwo zawsze prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania. Mogą Państwo zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Swoich danych.

 7. Na Państwa żądanie możemy przenieść Państwa dane osobowe do wskazanego przez Państwa podmiotu gospodarczego.

 8. Zawsze, w każdym momencie, mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 9. Mogą Państwo też zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jest dobrowolne w celu realizacji usługi lub współpracy.


 11. Korzystający z naszego portalu Użytkownicy pozostają anonimowi. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

 12. Monitorowanie stron odbywa się na zasadzie „Cookies”, małych plików tekstowych, przesyłanych przez stronę internetową na komputer Użytkownika po to, by umożliwić mu zapamiętanie. Jeżeli Państwo nie życzycie sobie takiego monitorowania, możecie Państwo zablokować działanie cookies z poziomu Państwa przeglądarki.

 13. Perfect Contour zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


 14. Stosujemy tzw. profilowanie, na potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do konsumentów, aby później wysyłać Państwu informacje najbardziej dla Państwa przydatne.


 15. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych jest wyrażana osobno przez podanie imienia, nazwiska, e-maila/ telefonu.

 16. Dane są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.